Różne

Windykacja Business to Business

Załóżmy, że wierzyciel próbował wysyłać przypomnienia i grzecznie poprosić dłużnika o bezskuteczne rozliczenie zaległego konta, może rozpocząć proces windykacji prawnej, wysyłając list z żądaniem. Pismo to daje dłużnikowi możliwość przyjęcia lub zaprzeczenia długu. Umożliwia również dłużnikowi zażądanie alternatywnych sposobów spłaty zadłużenia oraz pozwala wierzycielowi potwierdzić dane kontaktowe dłużnika. Sprawdź: Skup długów Bydgoszcz

List żądający powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko oraz firma wierzyciela i dłużnika
  • Powiadomienie o windykacji ze szczegółami dotyczącymi należnych płatności
  • Informacje o zadłużeniu
  • Harmonogram, w którym dłużnik powinien spłacić zaległe należności, oraz zawiadomienie, że niedopełnienie tego obowiązku stanowi początek procesu sądowego.

W większości przypadków list żądający jest zwykle wystarczający, aby skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty. Jeśli jednak do niczego nie dojdzie, możesz wszcząć oficjalny proces windykacji składając sprawę sądową o drobne roszczenia. Chociaż często wystarcza to do zmuszenia dłużnika do spłaty, jest dość kosztowne. Ponadto niektórzy dłużnicy są zbyt uparci, a nawet to się nie uda.

Komentarze z Facebooka

Facebook