Zdrowie

Chorowanie w Polsce

W naszym kraju, kiedy ktoś zachoruje, to nie ma łatwego życia. Jest to spowodowane głównie tym, iż żeby dostać się do lekarza, który jest powiedzmy specjalistą od danej choroby, to naprawdę trzeba bardzo długo czekać w kolejce. Pacjent jednak zazwyczaj nie ma tyle czasu na to czekanie, ponieważ choroba bardzo postępuje, jeśli się nią nie zajmie lekarz w odpowiedni sposób.

Poza tym, podobnie jest z wszelkiego rodzaju zabiegami, czy też badaniami. W szpitalach istnieją limity i kolejki. Niezależnie od naszego staniu zdrowia, nie ma zmiłuj, trzeba czekać na swoją kolej, mimo że od takiego badania może zależeć nasze życie.

Tak więc w naszym kraju najlepiej jest nie chorować, tyle że nie jest to możliwe. Poza tym bardzo denerwujące i frustrujące dla pacjentów są także ciągłe strajki lekarzy, czy też pielęgniarek, którzy domagają się wyższych płac. Nie chodzi o to, że nie chcą, aby mieli lepsze warunki pracy i więcej zarabiali, lecz zwyczajnie pacjenci boją się, że zostaną pozbawieni opieki, a przecież osoba chora musi zostać wyleczona. To wszystko sprawia, że chorowanie w Polsce jest wielką udręką, jakby już samo schorzenie nie było wystarczająco przykre i nie ma większych nadziei na to, że w najbliższej przyszłości taka sytuacja się zmieni i że to chorowanie nie będzie tak uciążliwe. Różnice między nami a np. zachodem widać głównie nie w sprzęcie (bo ten mamy nawet na wysokim poziomie), lecz w kwestii pieniędzy. Co nam po sprzęcie, skoro nie ma funduszy, aby wykonywać badania? Poza tym cały czas brakuje specjalistów, ponieważ większość absolwentów szkół medycznych wyjeżdża zagranicę.

Komentarze z Facebooka

Facebook