Home / Bez kategorii / Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne

aktynosc fizyczna Aktywność ruchowa istnieje również odpowiednia dla zachowania odpowiedniego nastroju zdrowia psychicznego. Pojęcie zdrowia psychicznego dotyczy zdrowie intelektualne, zdrowie wolitywne i zdrowie emocjonalno-uczuciowe. Zdrowie intelektualne to możliwość do korzystania wysiłku intelektualnego w innych jego formach, zwłaszcza zdolność racjonalnego planowania i oryginalnego rozwiązywania problemów. Zdrowie wolitywne to siłę do podejmowania decyzji i wyborów życiowych, więcej i wielkich i nauka ich stałego realizowania. Przeciwieństwem tej energii jest stan abulii, a więc choroba woli polegająca na niemożności podjęcia nawet najmniejszej decyzji. Zdrowie emocjonalno-uczuciowe polega na sile zachowania równowagi emocjonalnej, umiejętności wytrzymywania napięć i stresów psychicznych, kontrolowania swoich klimatów i emocji.
Aktywność ruchowa wpływa przede każdym na lepsze ukrwienie mózgu. natomiast zatem warunkuje lepszą praktykę komórek mózgowych i uzależnioną od nich funkcję intelektualną. Aktywność fizyczna, ruch „warunkuje rozwój najważniejszej cesze rodzaju ludzkiego, jaką jest inteligencja. Inteligencja zależy od bioelektrycznej aktywności mózgu, do której zaistnienia wskazane jest poważne zaopatrzenie mózgu w tlen”. Należy także podkreślić, że „prawidłowe ciśnienie cząsteczek tlenu w umysłu warunkuje jego praca bioelektryczną, ma m. in. pomysł na przyjęcie, jakość przeprowadzonej analizy oraz podejmowanych decyzji, czyli określa poziom inteligencji zachowania wszystkiego spośród nas”. Praca ta wykonywa same do odpoczynku komórek nerwowych, by wtedy mogły być aktywniejsze przy pracy umysłowej. Człowiek bowiem wypoczęty fizycznie, lepiej pracuje umysłowo. Toż sprawniejsze funkcjonowanie umysłu pokazuje się w prawdziwszym oraz przyjaźniejszym podejmowaniu decyzji, planowaniu, a więcej w świadomości krótkiej. Aktywność fizyczna sprzyja przede każdym rozwojowi władz poznawczych kształtując zmysły, szybkość ich reakcji, poprawiając zdolność spostrzegania, wyrabiając refleks, zdolność myślenia i rozwijania natychmiastowej decyzji. Aktywność ruchowa, krok stanowi przyczyną rozwoju osobowości dziecka, szczególnie w grupie poznawczej, „bowiem przez ruch używa ono stronie otaczającego świata, związki czasowo-przestrzenne i przyczynowoskutkowe (…). I „ruchem wyobraża siebie, przekształcając później trend w mowę i opinię”. Aktywność ruchowa sprzyja także twórczości intelektualnej. Wielu uczonych, zwłaszcza słynnych myślicieli – filozofów, wykonywało swoje medytacje filozoficzne chodząc, będąc obowiązkowymi ruchowo. Wystarczy tu przypomnieć słynną szkołę perypatetyków, w jakiej filozofowie wykonywali swoje dysputy przechadzając się. Aktywność ruchowa wzmacnia też sprawność fizyczną, polepsza funkcjonowanie systemu, wzmacnia odporność sportową i wewnętrzną, służy tym jedynym podejmowaniu ważnych i prawych, a nieraz i poważnych decyzji życiowych, gdyż zmęczenie, oraz tym wyjątkowo przemęczenie stanowi znacznie niebezpiecznym doradcą. Aktywność fizyczna wyrabia także karność, zdyscyplinowanie, uczy pokonywania sztuki i energie. Uczy przezwyciężania napięć i stresów, zdolności podejmowania ryzyka. Pracę ta ćwiczy hart woli, umiejętność znoszenia sytuacji trudnych . Wpływa ona do pokonywania lenistwa, ociężałości także kolejnych wad. Przyczynia się tym jednym do lepszego bycia nad sobą. Aktywność fizyczna pomaga nam do odreagowania strachów i napięć psychicznych, co powoduje się do poprawy samopoczucia wewnętrznego i optymalnego funkcjonowania w dziedzinie emocjonalnej. Ułatwia ona roli nad sobą i uczy panowania nad emocjami. Dlatego trzyma ona użyciu równowagi emocjonalnej, pokonywaniu różnych odcieni i stanów, które potrafią regulować nie dopiero na inne samopoczucie, lecz i i kontakty z nowymi. Podnosi ona samopoczucie, nawet u osób będących pod wpływem stresu. Aktywność ta łagodzi także lęk, drażliwość i wyglądy depresyjne. U kobiet starych zmniejsza ryzyko depresji. U kobiet tych łagodzi także zapadalność na chorobę Alzheimera.

Sponsorenlink: schnell masse aufbauen

O admin

Sprawdź także

Wyszukujemy antenę do odbioru telewizji naziemnej

Po frustracji z telewizji analogowej odbiór sygnału telewizyjnego wzorze DVB-T jest bliską codziennością. Przejście na …