Home / Bez kategorii / Turystyka medyczna jako ważny produkt polskiej gospodarki

Turystyka medyczna jako ważny produkt polskiej gospodarki

turystykaIstotą rozwoju turystyki medycznej na światowej arenie usług jest dokładnie przygotowana promocja. Głównym celem akcji promocyjnej turystyki medycznej w Polsce winno stanowić poinformowanie, nakłonienie, poznanie i zapisanie niezbędnych informacji, skierowanych do potencjalnych (polskich oraz zewnętrznych) konsumentów usług turystyczno-medycznych, o danych zastosowania estetycznych i prostych zabiegów i/lub operacji medycznych. By otrzymać pożądany efekt, trzeba wykonać badania rynkowe dla pozyskania potrzebnych wiedzy o koniecznościach oraz wymaganiach dokładnie sprecyzowanej liczby docelowej. Obecnie charakterystyka turystów medycznych stanie w świetle przypuszczeń, a niekiedy wynika ze centrów branżowych. Akcja promocyjna turystyki medycznej w świetle analizy macierzy BCG winna stanowić skierowana przede ludziom do turystów medycznych powstających z sektorów: skandynawskiego, brytyjskiego, niemieckiego, ukraińskiego też (po wnikliwej analizie) amerykańskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego.
Koherentna forma promocji powinna kierować się przede ludziom na jakimś z pięciu instrumentów promocji, którym jest reklama4, z użyciem dodatkowych środków:
i) reklama wydawnicza – plakaty wielkoformatowe, billboardy, cityboardy, citylighty (wyeksponowane w znaczących miejscowościach a na gruntach przygranicznych, dworcach kolejowych, lotniskach, terminalach promowych, sercach i galeriach handlowych, stacjach metro, na samochodach), ulotki (wkładki) do dzieł;
b) reklama prasowa – codzienna prasa, magazyny o tematyce zdrowia, urody, turystyki (w niniejszym ostatnie, jakie są widoczne na poziomach samolotów, promach i statkach pasażerskich, w światowych pociągach);
c) reklama telewizyjna – obrazy i spoty reklamowe w kanałach tematycznych, product placement, czyli forma promocji liczący na postawieniu na prawdach handlowych w filmie, sztuce teatralnej, programie telewizyjnym lub innym nośniku audiowizualnym lub drukowanym towaru czy sytuacji prezentującej określony wzorzec zachowań (najczęściej konsumenckich), wywiady telewizyjne w tak zwanych programach śniadaniowych;
d) reklama radiowa – wywiady radiowe, konkursy;
e) reklama internetowa – oficjalny, wielojęzyczny (między innymi polski, niemiecki, angielski, szwedzki, norweski, duński, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) layout dotyczący turystyki medycznej w Polsce (zawierający między innymi adresy pozycji i charakter oferowanych usług ważnych i komplementarnych, opinie pacjentów), pozycjonowanie stron, odpowiednie linki na częściach podmiotów branży turystycznej (szczególnie oferujących usługi transportowe), wykorzystanie serwisów społecznościowych.
Internet był się ważnym środkiem promocji współczesnej turystyki. Tak jedno jak turyści chodzący w sensach biznesowych lub wypoczynkowych, turyści medyczni są swoje motywy, cele i prawa, jakie należy wykonać. Turystyka medyczna uzupełnia więc przerwę w branży turystyki i uzupełnia ją o nowoczesne sytuacje, pomagające jej wzrost, mogące powstać głównie dzięki sieci komputerowej.

O admin

Sprawdź także

Wyszukujemy antenę do odbioru telewizji naziemnej

Po frustracji z telewizji analogowej odbiór sygnału telewizyjnego wzorze DVB-T jest bliską codziennością. Przejście na …