Home / zwierzęta / Razem z Ustawą o jakości lokali miernikiem partycypowania właściciela lokalu – w dochodach jak i kosztach grupy jest jego wkład w nieruchomości wspólnej – określony wpisem w części wieczystej.

Razem z Ustawą o jakości lokali miernikiem partycypowania właściciela lokalu – w dochodach jak i kosztach grupy jest jego wkład w nieruchomości wspólnej – określony wpisem w części wieczystej.

Reklama: nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Razem z Ustawą o własności lokali miernikiem bycia właściciela lokalu – w dochodach jak i kosztach wspólnoty stanowi jego udział w nieruchomości wspólnej – określony wpisem w części wieczystej. Uchwałą właścicieli lokali, może sprawdzić zwiększenie obciążenia z urzędu opłat eksploatacyjnych, ale dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli tłumaczy to twórz czerpania z tych terenów.

Potwierdzeniem powyżej tezy jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1997 r., sygn. II CKN 226/97, na jaki budują się osoby próbujące zróżnicować koszty winny rozwiązanie niż co do wielkości udziału. Ale w sądzie tym sąd łączyłem się teraz do wartości dla lokali użytkowych. 

Co ze zróżnicowaniem opłat?

Należy zwrócić uwagę, iż te przepisy nie dają wspólnocie dobra do zróżnicowania poszczególnych części udziału właściciela. Zawsze informuję, że zróżnicowanie opłat dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych nie jest rozwiązaniem dobrym z podstawowym prawem. Wybiegając w perspektywę, takie rozumowanie doprowadziłoby do chaosu – właściciele z parteru i doskonałego piętra nie będą zależeli uczestniczyć w kosztach utrzymania windy, zaś właściciele ostatnich pięter do nieobciążania ich kosztami malowania wszystkich niższych kondygnacji (poza wejściem i znajomym piętrem) uzasadniając, iż z nich nie korzystają. Takie wyjście jest różne z myślą wspólnoty.

Istotne

Że we relacji są tylko lokale mieszkalne (w tym garaże), nie powinno się różnicować wydatków na życie nieruchomości wspólnej. Właściciel ponosi koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, dlaczego a jego udział planuje być zróżnicowany w relacji od charakteru poszczególnych stron jego domu? Dlaczego właściciel posiadający miejsce garażowe ma ponosić takie same koszty z urzędu utrzymania nieruchomości wspólnej (występuję nie mylić z kosztami utrzymania hali garażowej) jak właściciel takiego samego bycia, który takiego mieszkania nie posiada?

Niestety wielu zarządców w Olsztynie, by nie odstraszyć wspólnoty kosztami (z urzędu posiadania lokalu garażowego) wprowadza zasady sprzeczne z obecnym prawem. Takie postępowanie wprowadza mieszkańców w błąd oraz nie są oni w stopniu zrozumieć, dlaczego z urzędu miejsca w hali garażowej w jakiejś wspólnocie ponoszą tylko jedną opłatę, i we relacjach prowadzonych przeze mnie aż dwie.

Jednakże wspólnota mieszkaniowa sama stanowi podstawa w całości uchwał. Jako zarządca, nie mogę odrzucić tego kryterium i podjęcia decyzji, która obciąży współwłaścicieli lokali wkładami w proporcach wprowadzonych przez wspólnotę. Jest ostatnie przecież uchwała, jaka nie jest jednakowa z prawym prawem o czym za każdym razem informuję. Dlatego, w wypadku jej zaskarżenia, wspólnota musi szacować się z rozwiązaniem takiej uchwały przez Sąd.

O admin

Sprawdź także

Program Bycie dla początkujących to pomoce do kredytów, a co spowodować jeżeli nie jesteś szans na wzięcie pożyczki hipotecznej?

Reklama: mieszkania Bydgoszcz Program Mieszkanie dla młodych to pomocy do kredytów, ale co spowodować skoro nie …