Home / Bez kategorii / Rachunkowość agresywna w procesach zarządzania spółką

Rachunkowość agresywna w procesach zarządzania spółką

Link sponsorowany: usługi księgowe częstochowa

ksiegowosc Manipulowanie wysokością kosztów pewno się podejmować przez: 1) aktywowanie niewłaściwych kosztów, 2) wadliwą prezentację nakładów produkcji badawczo-rozwojowych, 3) manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenie, 4) tworzenie fikcyjnych cichych, 5) odpisy aktualizujące aktywów 6) brak uwzględnienia normalnego rozmiaru energii w wycenie zapasów. Wśród oszustw rachunkowych wchodzących na poziom przychodów poleca się następujące: 1) przyspieszone fakturowanie i kierowanie okresem ujęcia zysków, 2) sprzedaże z klauzulą odkupu, 3) rozwiązywanie bezpodstawnych rezerw, 4) fikcyjną sprzedaż, 5) szacunek zysku w układach długoterminowych, 6) użycie cen transferowych. Ostatnią grupę oszustw księgowych mają działania wchodzące na momenty dóbr i pasywów majątku przedsiębiorstwa. Kwalifikuje się do nich: 1) operowanie terminami zapłaty, 2) nieprawidłowym klasyfikowaniem rozrachunków ze powodu na okres płatności, 3) niewłaściwym klasyfikowaniem aktywów finansowych ze względu na ich faktyczny okres użycia, 4) ujęcie zobowiązań warunkowych, 5) manipulowanie aktywowaniem kosztów jeżeli wydatki lub wybranie kosztów będzie dotyczyło okresów innych niż moment w którym je wzięto, 6) brak rzetelnego wyodrębnienia strumieni działalności rozwijanej i niekontynuowanej, 7) niewykazanie realnych zagrożeń kontynuacji działalności. W przygotowaniach dotyczących oszustw i nadużyć księgowych bądź i rachunkowości kreatywnej na poszczególnych przykładach wypowiada się jak przedsiębiorstwa „poprawiły” sprawozdania finansowe. Jeszcze nie ukazała syntetyczna klasyfikacja procedur obejmujących wymienione zagadnienia. Z przeciwnej strony techniki oszustw powiększają się stając naprzeciw dostosowującym się regulacjom prawna również na zysk rozwoju rynków kapitałowych. Wykrycie oszustw i nadużyć gospodarczych stanowi wyjątkowo uciążliwe i wymaga zgody z nauk takich jak prawo, finanse, rachunkowość. Wymaga oraz umiejętności łączenia faktów, szukania powiązań, motywów działania oszustów i znalezienia dowodów. Należy wziąć pod opiekę plus to, że mające zamiar dokonania oszustwa lub nadużycia są o krok z przodu w związku do głów kontrolujących. Wynika to również polskich warunków gospodarczych. Docierając do Unii Europejskiej przyjęliśmy wraz z nią pozytywne oraz negatywne „zasady gry rynkowej”. Praktyka gospodarcza wskazuje, że księgowi w naszych przedsiębiorstwach z coraz ogromniejszym zainteresowaniem patrzą na procesy kreowania sytuacji majątkowo-finansowej w zestawieniach finansowych. Autorzy publikacji dzielą oszustwa na dwie grupy: 1. Manipulacje księgowe wprowadzane w sprawozdaniach kapitałowych. 2. Oszustwa księgowe używane podczas konsolidacji sprawozdań finansowych. Do pierwszej części oszustw zdaje się: a. Oszustwa rachunkowe połączone z wyceną udziałów i pracy posiadanych w pozostałych firmach prawa handlowego. b. Manipulacje rachunkowe powiązane z wyceną bilansową należności i zapasów. c. Przychodzenie na okres produkcie finansowego przez manipulowanie poziomem podatku odroczonego. d. Zwiększenie cash flow przedsiębiorstwa z wykorzystaniem weksli. e. Zagadnienia poprawnego pokrywania kapitału zakładowego spółek prawa handlowego. f. Manipulowanie ewidencją księgową przedsiębiorstwa przekazującej aport na zabezpieczenie kapitału podstawowego jednostki zależnej. g. Nadużywanie możliwości konwersji pożyczki na kapitał zakładowy firmy w celu poprawy jakości majątkowo-finansowej granej w sprawozdaniu. h. Oszustwa połączone z konkretnym zwiększeniem zysków pomiędzy jednostkami powiązanymi. i. Niewłaściwe stosowanie zasad kompensat wzajemnych rozrachunków. Do oszustw księgowych przydatnych w współprac sprawozdań finansowych określa się: a. Celowe zniekształcanie struktury grupy kapitałowej. b. Różne zasady wyceny oraz przedstawienia aktywów i pasywów. c. Umyślne wykorzystywanie pozostałej metody konsolidacji. d. Unikanie pełnych wyłączeń transakcji przeprowadzanych między jednostkami powiązanymi. e. Zamierzone przeprowadzenie poprawek podwyższających wynik finansowy grupy. Oszustwa i nadużycia głównie zdarzają się w rozbudowanych strukturach jednostek powiązanych. Im oczywistsza jest pierwsza spółek tworzących w skład danej rady, tym prosto jest skorzystać różne manipulacje rachunkowe i trudniej stanowi je wykryć.

O admin

Sprawdź także

Wyszukujemy antenę do odbioru telewizji naziemnej

Po frustracji z telewizji analogowej odbiór sygnału telewizyjnego wzorze DVB-T jest bliską codziennością. Przejście na …