Home / Psychoterapia / Podstawowym narzędziem psychoterapii jest terapeuta jako ktoś, czyli każde jego wadzie, kompetencje, cechy osobowości, umiejętności, motywacje, które skłaniają go do przyjęcia się tej kwestii zawodowej.

Podstawowym narzędziem psychoterapii jest terapeuta jako ktoś, czyli każde jego wadzie, kompetencje, cechy osobowości, umiejętności, motywacje, które skłaniają go do przyjęcia się tej kwestii zawodowej.

Reklama: Psycholog Toruń

Podstawowym narzędziem psychoterapii jest specjalista jako ktoś, czyli każde jego zalet, kompetencje, cechy osobowości, umiejętności, motywacje, które tłumaczą go do przyjęcia się tej funkcji zawodowej.

Doceniając ważność świadomości oraz wiedz czyli tzw. profesjonalizmu, nie wystarczy jednak być ekspertem czy profesjonalistą. Robię się, że pracą równie istotną jak poziom zawodowstwa stanowi wówczas którą istotą jest specjalista, czyli stan jego dojrzałości, zdrowia psychicznego, doświadczenia życiowe, raz więc jaki jest w dotyku spośród innymi czyli szeroko rozumiane kompetencje interpersonalne, w ostatnim na idealnym miejscu należałoby postawić energia do konkretnej empatii także do poważnego kochania pracowników.

W ruchu z powyższym podstawowym wymogiem etycznym, z którego prowadzą się wszelkie szczegółowe uwagi i konwencje jest szukanie do ostatniego żebym stawać się osobą odpowiedzialną emocjonalnie i młodą psychicznie. Musi toż od nas wszystkich dobrze posuniętej autorefleksji i pracy nad sobą, w współczesnym naszej psychoterapii – niekoniecznie dopiero w stopniu szkolenia do certyfikatu.

Bycie terapeutą wymaga relatywnie wysokiego stopnia samoświadomości. Większość terapii proponowanych przez nas swym pacjentom stawia przed nimi wysoko poprzeczkę. Dołączają do dużych emocji, ciężko pracują nad sobą, myślą siebie itp. Jeśli nie będziemy ostatniego jedynego musieć od jednych siebie, to ryzykujemy, że nie będziemy dobrze w czasu a ponadto skuteczność wykonywanej przez nas terapii będzie chyba mniejsza. Znamy jak znaczące jest granie informacji przeciwprzeniesieniowych w terapii, i bez samoświadomości nie będziemy posiadali często poznać tego co jest bliskim osobistym przeniesieniem od tego co pochodzi z pacjenta.

Drinkiem z kluczowych wymogów etycznych podkreślanych w moc kodeksach psychoterapeutów jest nadrzędność dobra pacjenta. Jest wówczas piękno dużo znanego i na etapie świadomych deklaracji że żaden z nas nie stwierdziłby czegoś innego. Większość jednak przesadzić ze części lekarzy nie ma charakteru świadomego wykonywania z premedytacją tylko wynika właśnie z niewystarczającej znajomości siebie samego. Niestety istnieje dokładnie realne ani potrzebne aby terapeuta próbował bronić się kimś idealnym. Powinien a pamiętać dość dużą wiedza własnych słabych, czy nawet prostych stron, własnych ograniczeń, tego, że popełnia błędy także pewne pojęcie niczym jego otoczenia oddziałują na pacjenta w pozycji terapeutycznej. 

Jakie strony powinien przejawiać dobry psychoterapeuta?

Wg. Geralda Coreya są to dodatkowe cechy:

– własna tożsamość

– szacunek do siebie samego (lubi to kim jest, czerpie z poczucia swej zalecie i energie)

– potrafi poznać i uznać swoją wartość (czuje się na tle wśród nowych i umożliwia by inni czuli się przy nim prawdziwi)

– Jest ciepły na zmiany

– dokonuje wyborów, które dopasowują jego trwanie

– czuje się pełen bycia natomiast jego zbiory są zorientowane na utrzymanie (jest pełnią bycia zaś nie tylko egzystuje)

– jest oryginalny, silny i duży

– ma poczucie humoru

– popełnia błędy i zna się do nich przyjąć

– najogólniej rzecz biorąc trwa w czasie teraźniejszym

– docenia wpływ kręgów kulturowych

– zajmuje się szczerze dobrobytem innych

– jest zupełnie zatrudniony w sztukę i czerpie spośród niej liczbę – potrafi przyjąć nagrodę, która wypływa z produkcji, jednak nie stanowi jej niewolnikiem.

– jest wstanie utrzymywać zdrowe granice (jest w sumy ten w tej dziedziny co pacjent, jednakże nie wynosi pracy do domu)

( Gerald Corey „Teoria i realizacja poradnictwa i psychoterapii”)

Czyli w psychoterapii możemy abstrahować od systemu cenie?

Na ile ujawniamy swoje zaufania a sposób wartości?

Co z formami kiedy nasz system wartości stanowi w podstawowym stopniu inny z wartościami pacjenta?

O admin