Home / Bez kategorii / Oddziaływanie animacji na rozwój dziecka

Oddziaływanie animacji na rozwój dziecka

bajka Wśród propozycji przeznaczonych dla niemowląt i młodzieży dużo jest jednocześnie filmów fabularnych, aktorskich. Bardzo często są to zekranizowane powieści literackie. Dają się także, choć rzadziej, ekranizacje animowane. Ekranizacje powieści literackich, poza pełnieniem innych, istotnych dla filmu funkcji, wzbogacają naukę literacką dziecka. W końcu wśród produkcji przeznaczonych dla młodych widzów wskazać możemy filmy popularnonaukowe. Ich karierą jest przede każdym poszerzanie wiedzy dziecka. Zależnie od hobby widza znaleźć można filmy dotyczące odpowiedniej dziedziny, np. przyrodnicze czy historyczne. Tego typu produkcje stanowić mogą jeszcze cenną uwagę podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Stanowią dla niemowląt niewątpliwie oryginalną i zapadającą w myśl formą poszerzania wiedzy. Wiele sytuacje (np. różne mechanizmy działania czy zmiany przechodzące w momencie) łatwiej wytłumaczyć za pomocą kodu obrazowego, niż stosując jedynie „suchy” opis. Przedstawione typy prac dla niemowląt dzielą się znacznie między sobą. W sektorze jednego spośród nich odkryć się mogą propozycje bardzo szerokie. Gdy porusza się, czy film jest kompetentni do wieku dziecka, należy zwrócić uwagę, bądź nie zawiera treści zbyt dużych, nieodpowiednich do stopnia jego rozwoju wewnętrznego i osobowościowego – takich, jakich nie zrozumie oraz z jakimi nie będzie sobie w stanie poradzić. Umówienie się z takim przekazem zaburzyć może jego prawdziwy rozwój. Przykładem potrafią stanowić tutaj filmy zawierające sceny przemocy, przykłady brutalności, czy powodujące zbyt wczesne zetknięcie dziecka z prowadzeniami seksualnymi. Ponieważ treści takie wywołują wielkie emocje, mogą trwać w pamięci małego widza przez duży czas (jakkolwiek rozmowa spośród nim zaś zdrowy artykuł w ogromnym stopniu zniwelować mogą złe skutki takiego zdarzenia). Zgodnie z wprowadzonymi zaleceniami, opakowania animacji skierowanych do niemowląt oraz młodzieży muszą liczyć porady dotyczące dolnej granicy wieku widzów, a też ewentualne ostrzeżenie dotyczące scen okrucieństwa i scen erotycznych. Istnieje to dla rodziców oraz opiekunów cenna wskazówka. Nic wprawdzie nie zastąpi indywidualnej, spokojnej i delikatnej oceny. Dlatego warto, aby dorosły, zanim zaproponuje dziecku jakiś film, tenże się z nim wcześniej zapoznał lub przynajmniej skonsultował się z osobą, jaka go znajdowała. Wynika to szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym, które nie są dojrzałe emocjonalnie i poznawczo, a kontakt z niekorzystnymi dla ich etapu rozwojowego rzeczami może mieć duże skutki – zacząwszy od reakcji lękowych, nieprawidłowego przebiegu rozwoju psychoseksualnego, przez zachowania agresywne i przejawianie okrucieństwa, aż po zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania i kłopoty w chłodnym ocenianiu rzeczywistości. Wyniki będą tymże wyższe, im prawdziwszy zadziała bodziec zaś im dalsze a niezwykle systematyczne będzie jego oddziaływanie. Dlatego rolą opiekuna jest obawa o to, aby dziecko było kontakt jedynie do poważnych, rozwijających filmów. Z zmianie wychowawca przedszkolny widząc podopiecznego w odrębnego typu sytuacjach społecznych, jest możliwość określić jego prowadzenie i czy uzyskać z niego wiedze dotyczące form spędzania wolnego czasu. Pokazać się że na przykład, że dziecko ma wolny wstęp do telewizora a w układu z tym wielokrotnie oglądało programy przeznaczone dla kobiet dorosłych. Etapowi to nierzadko cenną informację podczas badania przyczyn określonych zachowań dzieci. Warto nadto pamiętać, że filmy wtedy nie tylko pełnometrażowe, fabularne produkcje. Do obszaru tego chodzą te spoty reklamowe czy teledyski do zespołów muzycznych. Z obecnymi metodami wiele dzieci przechodzi do robienia bardzo często, a przecież wpływają na nie również bardzo silnie. Mogą wykonywać zarówno pozytywną rolę, kiedy i negatywną, promując niewłaściwe pozycje i sposoby zachowania. We tej sztuce istotną rolę grają i formy intermedialne, czerpiące z filmu, technik video, teatru, performance. Przez niektórych, choć niesłusznie, czas ten zaczynany jest wobec twórczości artystycznej zamiennie z upływem „multimedia”, oznaczającym wszystkie nowych form przedstawiania informacji – przy wykorzystaniu zarówno technik cyfrowych, jak oraz tych tradycyjnych, analogowych. Jest toż nauka stosunkowo rzadko omawiana z dziećmi na naukach plastyki czy historii sztuki. Stoi się jednak coraz częstsza w praktyce artystycznej. Warto o tym pamiętać i cenić również takie metody twórczości podczas różnego typu zajęć związanych ze grą.

O admin

Sprawdź także

Wyszukujemy antenę do odbioru telewizji naziemnej

Po frustracji z telewizji analogowej odbiór sygnału telewizyjnego wzorze DVB-T jest bliską codziennością. Przejście na …