Home / Bez kategorii / Makroskładniki w pożywieniu – podstawowe informacje

Makroskładniki w pożywieniu – podstawowe informacje

zdrowe jedzenie Wzrost i pracowanie systemu potrzebuje dostarczania składników koniecznych do czasu procesów metabolicznych i formy oraz odnowy jego budów. Ważnym elementem warunkującym realizacje tych zajęć jest dostępność energii. Dlatego produkcja energii to duży proces trwający w komórkach organizmu. Każda komórka produkuje działalność na nasz użytek wykorzystując substraty energetyczne czerpiące ze spożywanej żywności. Energia produkowana jest przede ludziom z cukrów i tłuszczy. Białka pożywienia grane są specjalnie do budowy białek organizmu, co oznacza, iż w niższym stopniu stają się substratami do prac energii. Zapotrzebowanie kogoś na siłę, natomiast w rezultacie na wprowadzone w żywności substraty energetyczne, zależy od wielkości, wysokości i sklepu ciała, wieku, płci, stanu normalnego i stylu aktywności fizycznej. Wydatek energetyczny organizmu obejmuje energię niezbędną do wzroście procesów określanych mianem podstawowej przemiany materii, energię powiązaną z działalnością fizyczną, termogenezą poposilkową oraz procesami wzrostu i struktury nowych tkanek i struktur. PPM to siła niezbędna dla utrzymania funkcji tkanek i narządów, stałej temperatury ciała, transportu składników przez błony biologiczne, odnowy komórek i tkanek. Obok wielkości PPM, poziom aktywności finansowej jest znacznym czynnikiem decydującym zapotrzebowanie na moc. Zapotrzebowanie na energię jest pokrywane poprzez zawarte w żywności węglowodany, tłuszcze oraz białka. Węglowodany powinny pokrywać średnio około 55% zapotrzebowania na siłę, przy czym powinny kierować nie mniej niż 45% mocy dodatkowo nie więcej niż 75% energii. Tłuszcze powinny dostarczać około 30%, i białka 10%-15% energii. Ze względu na osobę aminokwasów dostarczanych z dietą w metabolizmie białek ustrojowych, białko pokarmowe przylega do ważnych składników diety. Prawidłowy wzrost oraz zaangażowanie organizmu wymaga dowozu białka na optymalnym poziomie. Białka pożywienia są głównym źródłem aminokwasów używanych do syntezy białek ustrojowych. Część aminokwasów, tzn. aminokwasy endogenne, że istnieć syntetyzowana w ustroju gościa z wyjątków powstających z przemian węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Część aminokwasów, tzn. aminokwasy egzogenne, wymaga być wręczona z pożywieniem, gdyż organizm człowieka nie może ich syntetyzować. Wartość biologiczną białka pożywienia wybiera się porównując jego skład aminokwasowy ze składem aminokwasowym białka wzorcowego, przedstawiającego się najzgodniejszą z tematu widzenia potrzeb człowieka zawartością poszczególnych aminokwasów. Im skład aminokwasowy białka jest przyjemniejszy składowi białka wzorcowego, tym szlachetniejsza stanowi jego liczba biologiczna. Białka pożywienia, które powodują właściwą ilość wszystkich potrzebnych aminokwasów nazywamy białkami o znacznej cen biologicznej lub białkami pełnowartościowymi. Białka, które nie mają wszelkich niezbędnych aminokwasów lub zawartość niektórych aminokwasów jest znacząco delikatna, są złą cenę biologiczną. Najwyższą cenę biologiczną mają białka pochodzenia zwierzęcego obecne w takich artykułach spożywczych, jak jaja, mleko również jego produkty, mięso, ryby. Wiele białek roślinnych w porównaniu z białkami zwierzęcymi ma niższą cenę biologiczną, gdyż zawartość pewnych aminokwasów koniecznych istnieje w nich niska. Istotnym czynnikiem działającym na używanie przez organizm człowieka białek pożywienia jest ich strawność, czyli podatność na działanie enzymów trawiennych. Strawność białek chce z ich konstrukcji i obecności innych czynników zamkniętych w poszczególnym artykule spożywczym. Strawność białek pochodzenia zwierzęcego jest przeważnie wyższa niż białek pochodzenia roślinnego. Produkty roślinne zawierają często błonnik, a niekiedy także inhibitory enzymów trawiennych, które zmniejszają strawność dostarczanego białka. W przypadku dużego pracownika w kształcie równowagi metabolicznej dowóz białka z pożywieniem jest uzupełnianiu strat azotu białkowego i zabezpieczeniu zapotrzebowania na aminokwasy. Młode, rosnące organizmy charakteryzuje wyższy poziom syntezy białka, co składa się z budową nowych form. Więc ich zamówienie na aminokwasy jest znaczniejsze. Wzrost zapotrzebowania na aminokwasy połączony ze zwiększoną syntezą białka zachowuje się u osób w stanie chce i laktacji, a jeszcze u kobiet, u których dołączyło do utraty beztłuszczowej masy ciała, np. w końcu przebytych chorób. Zapotrzebowanie na białko pożywienia znaczone istnieje w gramach na kilogram wagi ciała
na dzień (g/ kg/d). Dorosły człowiek (wiek > 19 lat) powinien spożywać dziennie około 0,8 g białka z różnych źródeł na kg masy ciała. Wyższe spożycie białka polecane jest paniom w czasie ciąży (1,1 g/kg/d) i laktacji (1,3 g/kg/d) i dzieciom oraz młodzieży. W sukcesu dzieci najwięcej białka powinno wybierać się w pożywieniu małych dzieci (< 1 roku bycia). Obecność w diecie produktów zawierających białka różnego wynikania to zalecany sposób postępowania zapewniający pokrycie zapotrzebowania organizmu na aminokwasy, a również inne czynniki odżywcze. Pełne pokrycie zapotrzebowania organizmu kogoś na aminokwasy wymaga produkowania z jedzeniem nie tylko odpowiedniej dawek aminokwasów niezbędnych, lecz także innych aminokwasów ze specjalnym uwzględnieniem tych, które w pewnych warunkach fizjologicznych lub patologicznych stoją się aminokwasami niezbędnymi. Do syntezy aminokwasów endogennych konieczne są ?-aminowe szkielety powstające z aminokwasów pożywienia. Obecność w pożywieniu odpowiedniej ilości różnych aminokwasów zapewnia dostępność szkieletów ?-aminowych, a w wyniku zabezpiecza prawidłowość syntezy aminokwasów i białek. Zbyt mały dowóz azotu białkowego może dawać innego typu zaburzenia w metabolizmie aminokwasów chociażby w sukcesu obecności innych źródeł azotu.

O admin

Sprawdź także

Wyszukujemy antenę do odbioru telewizji naziemnej

Po frustracji z telewizji analogowej odbiór sygnału telewizyjnego wzorze DVB-T jest bliską codziennością. Przejście na …