Home / Bez kategorii / Definicje związane z mieszkalnictwem

Definicje związane z mieszkalnictwem

Reklama: Mieszkania Bydgoszcz

Ludność

Wszystkie dane zamieszczone w tablicach dotyczą ludności owszem zamieszkałej. Kategoria ta obejmuje następujące grupy osób:
1) mieszkające wciąż (z reguły zameldowane na pobyt stały), które:
a) były obecne w momencie spisu,
b) były nieobecne w momencie spisu, jednakowoż ich absencja trwała mniej niż 2 miesiące,
c) były nieobecne w momencie spisu z wykorzystaniem okres dłuższy aniżeli 2 miesiące, toż ich absencja wy-nikała spośród następujących powodów:
 odbywanie zasadniczej służby wojskowej albo innej w systemie skoszarowanym zaś uczestniczenie w misjach wojskowych,
 przebywanie w zakładzie karnym bądź śledczym,
 pobyt wewnątrz granicą;
2) przebywające czasowo przy użyciu okres w górę 2 miesięcy – dotyczy owo osób, które mieszkały na stałe w innym miejscu (były w ową stronę zameldowane na bytność stały), jednak w miejscu spisania przebywały czasowo spośród następujących powodów: nauka, praca, smykałka rodzinne albo mieszkaniowe, kuracja lub rehabilitacja, obcowanie w domu opieki.
Jako Chronos okresowej nieobecności albo przebywania został przyjęty Chronos faktyczny, i nie trwanie za-mierzony.
Kategoria ludności ano zamieszkałej nie uwzględnia osób przybyłych spośród zagranicy na pobyt czasowy, tj. tych, które nie posiadają stałego pobytu w Polsce (pozwolenia na osiedlenie się).

Mieszkanie

Mieszkanie jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, w ogólności z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych, konstrukcyjnie wydzielony (trwałymi ścianami) w obrębie budynku, do którego owo lokalu prowadzi niezależne wejście spośród klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni ewentualnie spośród ulicy, podwórza czy też ogrodu.
Przez pomieszczenie pomocnicze powinno się rozumieć: przedpokój, hol, łazienkę, ustęp, garderobę, spiżarnię, pawlacz a inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom mieszkańców.
W przypadku wieloizbowego lokalu ewentualnie domu indywidualnego (jednorodzinnego), w którym zamieszkiwało 2 albo więcej odrębnych gospodarstw domowych, zajmujących jedynie w celu siebie odrębne izby i inne pomieszczenia, obowiązywała zasada, iż gdyby w obrębie tego lokalu względnie domu znajdowało się choć jedno pomieszczenie, takie jak: kuchnia, umywalnia bądź ustęp, użytkowane co do jednego przez te gospodarstwa, owo taki szynk (dom) stanowił jedno mieszkanie. Jeżeli nie zachodził sprawa wspólnego użytkowania wymienionych pomieszczeń, to zespoły pomieszczeń zajmowanych z wykorzystaniem poszczególne gospodarstwa uznano za odrębne mieszkania.

Mieszkanie zamieszkane stale

Za mieszkanie zamieszkane non stop uznano takie, w którym spisano jedną lub więcej osób natomiast co bynajmniej jedną spośród tych osób uznano za w samej rzeczy przez cały czas zamieszkałą.

Izba

Za izbę uznano pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od chwili innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od chwili podłogi aż do sufitu, spośród bezpośrednim oświetleniem dziennym zaś o powierzchni nie mniejszej aniżeli 4 m2.
Izbami są pokoje natomiast kuchnie spełniające powyższe kryteria. Inne pomieszczenia w mieszkaniu, takie jak: przedpokój, hol, łazienka, ubikacja, spiżarnia, schowek, garderoba, alkowa, obudowana weranda, ganek, są pomieszczeniami pomocniczymi natomiast nie uznaje się ich w środku izby.

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Powierzchnia użytkowa mieszkania jest owo komplet powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrębie mieszkania, a w szczególności: pokoi, kuchni (z oknem zaś bez okna), alków, spiżarni, przedpokoi, holi, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy ewentualnie ganku tudzież innych pomieszczeń służących mieszkalnym lub gospodarczym potrzebom mieszkańców lokalu, bez względu na ich przeznaczenie zaś metoda użytkowania.
Nie zaliczono aż do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów, tarasów oraz loggii, antresol, szaf oraz schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic a komórek przeznaczonych do przechowywania opału zaś powierzchni garaży.
Powierzchnię sieni spośród reguły zaliczono do powierzchni mieszkania. Nie uznawano sieni wewnątrz punkt programu składową mieszkania zaś nie wliczano jej powierzchni aż do powierzchni użytkowej mieszkania tylko wówczas, gdy:
 sień łączyła akt mieszkalną budynku z częścią inwentarską czy też gospodarską,
 w budynku znajdowało się więcej niż jedno mieszkanie, zaś sień użytkowana była wespół w charakterze ogólnodostępny korytarz.
W budynkach indywidualnych (jednorodzinnych) będących w budowie, pomimo tego aktualnie po części zamieszkanych, w powierzchni użytkowej mieszkania uwzględniono na to samo powierzchnię izb zaś pomieszczeń pomocniczych wykończonych.
Dane o powierzchni użytkowej mieszkań pochodzą spośród informacji podanych za sprawą lokatorów, na podstawie posiadanych z wykorzystaniem nich dokumentów, przeprowadzanych pomiarów lub posiadanego w tej chwili poprzednio rozeznania np. dla uzyskania dodatku mieszkaniowego czy też innych potrzeb.

O admin

Sprawdź także

Wyszukujemy antenę do odbioru telewizji naziemnej

Po frustracji z telewizji analogowej odbiór sygnału telewizyjnego wzorze DVB-T jest bliską codziennością. Przejście na …